Islam

Thema’s > Islam

Van de in Turkije levende Turken is 99 % Moslim. De Islam als laatste van de drie monotheïstische geloven is ‘gebouwd’ op het Christendom en het Jodendom. De profeten Adam, Noach, Abraham, Jesus, Moses, moeder Maria en andere wijze mannen, vrouwen en heiligen uit het Christendom en Jodendom worden ook door de Islam als heiligen erkend.

De Koran is het heilige boek van de Moslims. De woorden werden aan Mohammed geopenbaard en na zijn dood opschreven in de Kur’an-i Kerim – de heilige Koran. Het wordt nog steeds aangemerkt als een van de mooiste, melodische en poëtische werken in de Arabische literatuur.

De Koran behoort in zijn oorspronkelijke taal gelezen te worden en dus zou men het niet moeten vertalen. Ook mag het volgens islamitische voorschriften alleen na de rituele wassingen gehanteerd worden. De Koran geeft ook richtlijnen voor het alledaagse leven. Volgens strikt islamitisch geloof kent men alleen de wet zoals die in de Koran geschreven is. In Turkije is dit echter minder het geval. De republiek Turkije is een moderne, democratische staat.

De 5 hoofdpijlers van de Islam zijn:

  • Geloven in God en dit geloof uitdragen.
  • 5 keer per dag bidden.
  • Aalmoezen aan de armen geven.
  • Vasten tijdens de Ramadan, indien men daar toe in staat is.
  • Een pilgrimreis naar Mekka maken, indien men daar toe in staat is.

Er zijn twee hoofdstromingen in de Turkse Islam te onderscheiden: de Sunnieten en de Alevieten. De Alevieten onderscheiden zich daarin dat ze vrij zijn te bidden wanneer en waar ze dat willen. Ook hebben ze niet het Vrijdagsritueel van Moskeebezoek zoals de Sunnieten dat kennen. De algemene regels bij de Alevieten zijn ruimer en ze worden dan ook als heterodox aangemerkt. Grote denkers ontsproten uit deze stroming zoals bv. Haci Bektas. Maar in het algemeen kennen beide stromingen hun varianten van heel strakke, religieuze groepen tot de minder of niet praktiserende Moslim.