Kizkalesi

Plaatsen > Kizkalesi

Zo’n 85 jaar geleden is het dorp Kizkalesi aan haar naam gekomen Het gebied Kilikiya kreeg na een periode zonder bewoners, nieuwe inwoners. Deze vernoemden hun nieuwe woongebied naar het kasteel in de zee en de bijbehorende legende: Kizkalesi (Meisjesburcht).

….Er was eens heel lang geleden een koning, die een beeldschone dochter had. Helaas waren de sterren haar niet goed gezind en volgens een profetie zou ze door een slangenbeet sterven. Om de voorspelling te voorkomen, liet de koning een kasteel bouwen in de zee. Hier zou zijn dochter veilig zijn voor slangen.

Maar zoals we gewend zijn met sprookjes en legende, is er niet aan de profetie te ontkomen. Zo ging ook onze lieve prinsesje haar lot tegemoet. Elke dag kreeg ze manden met vers fruit gebracht. Op een dag bevond er zich in een van de manden een slang en zo werd de voorspelling vervuld.

Korykos, de historische naam van Kizkalesi, was een van de belangrijkste steden van het gebied Kilikiya. Deze werd officieel als provincie van het Romeinse Rijk ingelijfd en kreeg hierdoor een belangrijkere status en verwierf het een grotere welvaart.

De sporen van deze welvaart zijn makkelijk terug te vinden in het gebied. Rondwandelend tref je al snel de ruines aan van Romeinse wegen, gedeeltes van stadsmuren een necropolis (begraafplaats) en delen van een aquaduct, die het water van de Lamos rivier (17 km naar oosten) naar Korykos vervoerde.

Als u rondwandeld en ook de grond eens wat omwoelt, vind u met wat geluk misschien wel een munt. Want Korykos had ook zijn eigen munterij.

De kern van Korykos stad lag niet daar waar het huidige Kizkalesi gevestigd is, maar aan de noord-oost kant van het Pasha kasteel, het aan de kust gelegen kasteel.

In het Pasha Kasteel zijn 5 verschillende periodes te herkennen. In de 2e of 3e eeuw voor Christus hebben de Romeinen een eerste begin gemaakt, het leeuwendeel is echter onder Byzantijns bestuur tot stand gekomen (+/- 1100 voor Christus). Later werden er nog verschillende kleinere reparaties en veranderingen aangebracht. Het is beslist de moeite waard eens in het kasteel rond te wandelen waar ook de overblijfselen van drie kapelletjes te vinden zijn.

Kizkalesi is gebouwd aan het begin van de Kruistochten (+/- 1100 AD) als onderdeel van een kustversterkingsplan. In dit kasteel zijn nog de overblijfselen van een kleine kapel en een watercistern te vinden. Het kan zelfs zo zijn geweest dat beide kastelen door een muur met elkaar waren verbonden, die dan tevens als pier dienst deed.