Taurus gebergte

Plaatsen > Taurus gebergte

Het Ala Daðlar & Bolkar gebergte maken onderdeel uit van de brede Zuid-Turkse bergketen, het Taurus gebergte. Het Taurus gebergte scheidt het binnenland van Klein-Azië van de azuurblauwe baaien van de Middellandse zee. 

De 3000 meter hoge bergkammen vormden van oudsher een natuurlijke barrière tussen de nomadische volken van de Anatolische hoogvlakte en de zeevarende volkeren en handelaren, die zich aan de zeekust vestigden. 

De twee gebieden zijn altijd met elkaar verbonden geweest door eeuwenoude karavaanroutes. Het westelijke gedeelte van de Taurus begint bij het merengebied nabij de steden Burdur en Isparta. De bergketen loopt in oostelijke richting helemaal door tot aan de wateren nabij de stad Malatya. 

In het westelijke deel loopt de Taurus bijna door tot aan de Middellandse zee, waar een vruchtbare kustvlakte ligt van ongeveer tachtig kilometer lang en twintig kilometer breed. Bij Alanya, aan de zuidkust, raakt de keten de zee, wat resulteert in een ruw landschap. In de Romeinse tijd was dit gebied berucht om zijn piraten. Eenmaal voorbij Silifke, ook aan de zuidkust, trekken de toppen zich iets terug en ontstaat er een laagland met veel landbouw, het katoenrijke Çukurova. Meer naar het binnenland, rond de stad Malatya, lijkt de bergketen te eindigen. Maar er is nog een laatste kalksteenmassief, het Munzur massief nabij Erzincan, dat doorloopt tot vlakbij de Zwarte Zee. Als het Munzur massief wordt meegerekend, dan bedraagt de totale lengte van het Zuid- Turkse Taurus gebergte ongeveer vijfhonderd kilometer. Daarmee is het  Taurus gebergte de langste bergketen van Turkije.

Het Bolkar-massief is het twee na hoogste massief in de gehele Taurus keten en wordt door middel van de Gülek-pas verbonden met het imposante Aladag Toros massief. Beide kalksteenmassieven bieden interessante mogelijkheden tot het maken van stevige trektochten. De naam Bolkar Daðlari betekent overvloedige sneeuw. 

Eind juni en begin juli is om verschillende redenen een goed tijdstip voor het maken van een kampeertrektocht. De temperaturen zijn in deze periode nog gematigd, wat het wandelen veraangenaamt. De sneeuw die nog op de bergen te zien is, geeft het landschap een extra dimensie. Trekken door de Taurus is een welhaast mystieke ervaring. De steile rotswanden, die wel 3.000 meter hoog de lucht tergen, de lieflijke valleien en de wolken die soms de valleien in trekken, maken een trek hier tot een ontmoeting met de natuur.
En dan de mensen die je er tegenkomt, ook zij zijn een ‘natuurvolk’. De Yörüks zijn nomadenstammen die nog in de afgelegen gebieden van Turkije leven. Met hun kuddes en tenten trekken zij in de zomer terug in het hooggebergte en in de winters dalen zij af naar de valleien. Hun manier van leven is net zoals in het begin van de mensheid. 

De Taurus, het leien dak van Turkije, is een ongerept natuurgebied dat tot boven de boomgrens reikt. Het gesteente bestaat voornamelijk uit lei, dat met zijn bijzondere kleur fel contrasteert tegen het groen van de bomen en het blauw van de lucht en de talloze meren. 

Dit berggebied herbergt een groot aantal verschillende soorten alpenbloemen, waaronder gentiaan, edelweiss, Turkse lelie, tijm, boterbloem en wilde munt. Te veel om hier op te noemen. Een aantal van deze bloemen bloeit echter alleen in een bepaalde periode en in het hooggebergte. 

De Bolkar herbergt ook een groot aantal wilde dieren, zoals steenbokken, wolven, vossen en wilde zwijnen. De Bolkar is ook het gebied van de roofvogels arend, adelaar, valk, havik of gier komen hier frequent voor.