Aardbevingen

Thema’s > Aardbevingen

Turkije ligt in een gebied met een complexe tektonische structuur. Dit betekend dat er verschillende aardschollen in (de buurt van) Turkije samenkomen. Het grootste deel van Turkije wordt gevormd door het Anatolische blok. Dit blok zit als het ware ingeklemd tussen een aantal grotere aardschollen. In het noorden, langs de zuidoevers van de Zwarte Zee, wordt het Anatolische blok begrenst door de Eurazische schol. Hier loopt de Noord-Anatolische breukzone. Deze breukzone heeft in het verleden vele zware bevingen veroorzaakt. De schollen in het zuiden van Turkije zijn de Afrikaanse schol en de Arabische schol. Deze twee schollen hebben een beweging in noordelijke richting. De begrenzing met de Arabische schol wordt gevormd door de Oost-Anatolische breukzone. Als gevolg van de grootschalige bewegingen wordt het Anatolische blok naar het westen gedreven. Dit veroorzaakt niet alleen seismische activiteit in het noorden en in het oosten van Turkije maar ook in het westen, langs de kusten van de Middellandse Zee, waar het aansluit bij de activiteit in Griekenland.

Hierna volgt een opsomming van de aardbevingen die zich in Turkije hebben voorgedaan:

1939 – Bijna 33.000 mensen komen om het leven bij een aardbeving met een kracht van 7,9 op de schaal van Richter in de stad Erzincan.

1942 – In het gebied bij de Zwarte Zee overlijden 3000 mensen door een aardbeving van 7,0 op de schaal van Richter.

1943 – Bij een aardbeving ten noorden van de hoofdstad Ankara van 7,2 op de schaal van Richter vallen ongeveer 3000 doden.

1944 – In en rond de westelijke stad Bolu komen bijna 4000 mensen om bij een aardbeving met dezelfde kracht als in 1943.

1966 – Een flinke aardschok, 6,9 op de schaal van Richter, eist in de zuidoostelijke stad Varto ongeveer 2400 mensenlevens.

1970 – Meer dan 1000 mensen laten het leven bij een aardbeving van 7,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum is in Gediz, een plaats in de westelijke regio Anatolië.

1975 – Een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter verwoest de stad Lice en omgeving. Ten minste 2300 mensen komen om.

1976 – De provincie Van wordt getroffen door een aardbeving, 7,3 op de schaal van Richter. Meer dan 5000 mensen komen om het leven en de stad Muradiye wordt verwoest.

1983 – Ongeveer 1300 inwoners van het gebied rond de stad Erzurum verliezen het leven bij een aardbeving van 6,9 op de schaal van Richter.

1992 – Erzincan wordt opnieuw getroffen door een zware aardschok van 6,8 op de schaal van Richter. Bijna vijfhonderd mensen verliezen het leven.

1998 – In het gebied rond Adana en Ceyhan komen bij aardschokken met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter minstens 140 mensen om het leven. De trillingen zijn te voelen in Cyprus, Israël en Syrië.

1999 – Bij een aardbeving, 7,4 op de schaal van Richter, met het epicentrum in Izmit overlijden in augustus ongeveer 17.000 mensen. Een paar maanden later komen bij schokken in de Bolu-regio, 7,2 op de schaal van Richter, bijna vierhonderd mensen om.

2002 – Een aardbeving in de provincie Afyon heeft een kracht van 6,0 op de schaal van Richter en doodt 41 mensen.

2003 – Op 1 mei 2003 heeft zich dicht bij Bingöl een middelzware aardbeving voorgedaan met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. De regio ligt op het breukvlak van twee aardschollen en is in het verleden al vaker getroffen door aardbevingen. De beving eiste 177 levens. Het tijdstip van de beving in de late nacht (03.27 locale tijd) maakte dat velen door de schokken in hun slaap zijn overvallen. De geringe diepte van de aardbeving (circa 10 kilometer) is er de oorzaak van dat er relatief veel schade is ontstaan.

2010 – Bij een aardbeving in het oosten van Turkije zijn in 2010 51 doden gevallen. Het epicentrum lag, net als in 2003, ruim veertig kilometer ten westen van de stad Bingöl in het district Karakocan. Volgens de USGS, de geologische dienst in de Verenigde Staten, ontstond de beving wederom op een diepte van 10 kilometer. Volgens het crisiscentrum vielen er 34 gewonden. De beving had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Vijf dorpen werden getroffen, waaronder Okcular, en werden van de buitenwereld afgesloten. Woningen en moskeeën in deze dorpen werden verwoest of raakten beschadigd. Niet lang na de aardbeving volgde een naschok van 4,1 op de schaal van Richter.

2011 – In het westen van Turkije zijn in het voorjaar van 2011 twee en mogelijk drie personen om het leven gekomen door een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag bij de stad Simav provincie Kütahya.

2011 – De aardbeving in Turkije op 23 oktober 2011 vond plaats 35 kilometer ten noordoosten van de plaats Van, in het uiterste oosten van Turkije. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het aantal dodelijke slachtoffers door de aardbeving wordt geschat tussen de vijfhonderd en duizend mensen.