Feestdagen

Thema’s > Feestdagen

Turkse feestdagen:

 • 1 januari             nieuwjaarsdag
 • 23 april               Onafhankelijkheidsdag
 • 19 mei                feest van jeugd en sport
 • 27 mei                dag van Constitutie
 • 30 augustus         feest van de overwinning
 • 28-29 oktober      Nationale feestdag
 • 10 november        Sterfdag Ataturk

23 april Onafhankelijkheidsdag
Sinds 1920 vieren de Turken op 23 april Onafhankelijkheidsdag. Op 23 april wordt de stichting van de staat Turkije gevierd. Sinds 1929 vieren de Turken op die dag ook Çocuk Bayramı (Kinderdag). Kinderen staan voor de toekomst van het land. Aan het begin van de feestdag wordt in Istanbul een herdenkingsdienst ter ere van Atatürk gehouden.

Religieuze feestdagen vallen per jaar op een andere datum:

 • Ramadan
 • offerfeest
 • Seker Bayrami

Familie feesten

 • besnijdenis
 • Huwelijk

Traditioneel feest

 • Hidirellez (feest van lente)

Offerfeest
In de twaalfde moslimmaand is de Hadj, de bedevaart naar Mekka. De pelgrims voeren een tocht langs heilige plekken die worden geassocieerd met de profeten Ibrahim en Mohammed. Op de tiende dag van de bedevaart offert de pelgrim een dier. Moslims die niet op bedevaart zijn slachten ook een dier ter herdenking aan de profeet Ibrahim. Overal in de wereld slachten moslims op deze dag een offerdier. Een derde van het vlees is voor de armen, een derde voor familieleden en vrienden, en een derde voor jezelf. Samen met het suikerfeest na de ramadan is het offerfeest het belangrijkste feest van de Islam. Het duurt drie dagen. De naam voor het offerfeest in het Arabisch is: Ied Al-Adha.

Ramadan
Ramadan is de negende maand van het islamitische jaar.
De loop van het jaar wordt bepaald door de stand van de maan. Elke maand begint bij de nieuwe maan.
Dit is vastgelegd in de koran, waarin staat dat de zon en de maan door Allah geschapen zijn en dat de maan de tijd aangeeft. Een islamitisch jaar telt twaalf maan-maanden die uit 29 of 30 dagen bestaan.
In totaal zijn er 354 dagen, waardoor het jaar verschuift in vergelijking met ons kalenderjaar, dat bepaald wordt door de stand van de zon.
De islamitische kalender begint dan ook ongeveer elf dagen vroeger dan ons zonnejaar van 365 dagen.
Daardoor begint de ramadan elk jaar op een andere datum:
20 Juli 2012
09 Juli 2013
29 Juni 2014
18 Juni 2015
07 Juni 2016
27 Mei 2017
16 Mei 2018
06 Mei 2019
24 April 2020

Het suikerfeest (seker bayrami)
Direct na het einde van de ramadan wordt het suikerfeest gevierd. Dit gebeurt met verschillende families en duurt drie dagen. Als beloning voor het vasten mag er uitbundig gegeten worden. Vaak worden nieuwe kleren gekocht en cadeautjes gegeven. Ook is het de bedoeling dat er geld aan de moskee en voedsel aan de armen wordt gegeven.

In de individuele sfeer bevindt zich de Sunnet Dugunu, het besnijdenisfeest. Alle Islamitische jongens worden tussen hun zesde en twaalfde levensjaar onderworpen aan dit ritueel. In de periode dat de ingreep plaatsvindt, dragen zij een feestelijk wit (enigszins militair uitziend) uniform. Dagenlang staan zij bij ‘het binnentreden van de mannelijkheid’ in het middelpunt van de belangstelling.

De dugun is de bruiloft en ook die is in Turkije nog veel meer van betekenis dan in Nederland. Het duurt vaak 2 avonden, met als eerste avond het henna feest. De festiviteiten kosten een vermogen.

De grote aandacht voor sociale gebeurtenissen is eveneens af te lezen aan het voorbijtrekken van grote groepen klagende vrouwen en treurende mannen bij een Cenaze Toreni (=begrafenis).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *