Huis kopen in Turkije

Thema’s > Huis kopen in Turkije

Op het ogenblik bezitten meer dan 50.000 Europeanen een eigen woning in Turkije. De plaats Alanya is het meest in trek.

Als u een Nederlands paspoort heeft mag u een huis kopen in Turkije, maar niet overal. Er zijn beperkingen. U mag niet kopen:

 • buiten de gemeentegrenzen
 • te dichtbij een moskee
 • in de buurt van een militaire zone

Overdracht
Iedere eigendomsoverdracht wordt kadastraal geregistreerd. In Nederland bent u gewent dat de Notaris onderzoekt of de verkoper wel degelijk de eigenaar van de woning is. In Turkije is de inzet van een Notaris niet verplicht en bovendien ligt het eigendomsrecht en de registratie in het kadaster heel wat ingewikkelder dan in Nederland en België. Het is daarom uitermate belangrijk om de inschrijving in het kadaster diepgaand te (laten) controleren voordat tot koop overgegaan wordt.

De koper ontvangt na eigendomsoverdracht de tapu. Dit is een bewijs van inschrijving bij het kadaster. Voordat dit wordt afgegeven, moeten u en de verkoper persoonlijk op het tapu-kantoor verschijnen. Een geldig identiteitsbewijs en een beëdigde tolk zijn een vereiste. Let op, een advocaat, notaris of iemand anders kan nooit een tapu afgeven en het document is alleen rechtsgeldig in Turkije.

Hypotheek tweede huis in het buitenland
Voor het kopen van huizen binnen de EU geldt meestal dat de bank ze wil financieren tot 75% van de taxatiewaarde. Dat betekent dat er een deel uit eigen geld betaald moet worden. Een mogelijkheid is om op de overwaarde van de eerste woning te gebruiken, en als onderpand te laten gelden voor een lening of krediet.
De voorwaarden van de financiële aanbieders verschillen van aanbieder tot aanbieder evenals de voorwaarden per aanbieder per land waar de woning in het buitenland gelegen is. We adviseren u dan ook om contact op te nemen met verschillende aanbieders en hun offertes onderling te vergelijken.

Kosten
De kosten voor aankoop van een huis in Turkije zijn:

 • Overdrachtsbelasting,
 • Kosten documenten tapu,
 • Kosten tolk.

De overdrachtsbelasting is geen vast percentage zoals in Nederland, maar is afhankelijk van de waarde en de ligging van de woning. Deze belasting wordt betaald aan de staatsbank (Ziraat). In Turkije zitten bovengenoemde kosten vaak in de prijs van de woning. Veel aannemers/verkopers van huizen werken met pakketten van diensten.

De extra eenmalige of jaarlijkse kosten zijn bij benadering

 • Aanmelden elektriciteit 100 euro,
 • Aanmelden water: 65 euro.
 • Jaarlijkse reinigingsrechten: 12 euro,
 • Jaarlijkse overdrachtsbelasting: 0,1% van de aankoopprijs,

Voor nieuwbouwwoningen bestaat een apart traject. In overleg met de aannemer besluit u hoe u uw huis indeelt. Hierna kan de bouw beginnen waarbij de betalingen als volgt verlopen:

 • 15% van de koopprijs bij aankoop van het huis en de grond,
 • 15% bij voltooiing van de ruwbouw,
 • 20% bij voltooiing van ramen, deuren, water en elektriciteit,
 • 50% bij inschrijving van de woning.

Verblijfsvergunning
Als u langer dan 90 dagen in Turkije wilt blijven, is verlenging mogelijk voor nogmaals 90 dagen. Uw standaard toeristenvisum (e-visums.nl) wordt dan verlengd. Voor een langere periode dan twee keer 90 dagen moet uw visum in Nederland zijn aangevraagd bij het Turkse consulaat. De bevestiging wordt gegeven door de lokale politie in Turkije.

Deze verblijfsvergunning (Ikamet) is één jaar geldig en kan eventueel verlengd worden voor een periode van drie of vijf jaar.

Bouwkundig rapport
Het is en blijft raadzaam om bij het kopen van een huis een bouwkundig rapport te laten maken – of het nou Turkije, Nederland, of willekeurig welk land is.

Verhuren
Als eigenaar mag u, net als in Nederland, uw huis verhuren. Mocht u een appartement hebben gekocht, dan is het mogelijk dat de Vereniging van Eigenaren hierover regels heeft opgesteld, die u in acht moet nemen. Ook moet u er rekening mee houden dat u in Turkije belasting verschuldigd bent over de inkomsten uit huur.

Wanneer u in Turkije belasting heeft betaald, dan hoeft u geen belasting over ditzelfde bedrag te betalen in Nederland, dit vloeit voort uit het Verdrag ter Voorkoming van Dubbele Belastingen. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur.

Aansprakelijkheid
Turkije Vakantieland geeft op deze pagina in geen geval een compleet beeld van het kopen van een eigen woning in Turkije. Wij aanvaarden dan ook op geen enkele manier een vorm van aansprakelijkheid over de hier geleverde informatie. Aanvullingen en correcties zijn echter altijd welkom.

Eigen bedrijf
Mocht u zelf een onderneming willen beginnen, dan hebt u een startkapitaal nodig van minimaal 50.000 dollar. Dit bedrag wordt als onderpand gegeven aan de Turkse staat.