Volkslied

Thema’s > Volkslied

Het volkslied van Turkije is İstiklâl Marşı  (De Onafhankelijkheidsmars). Het is officieel aangenomen op 12 maart 1921. De tekst is geschreven door M. Akif Ersoy (1873-1936) en de muziek door Zeki Üngör (1880-1958).

Na de Eerste Wereldoorlog – Turkije had meegevochten aan de kant van Duitsland en behoorde dus bij de verliezers – werden grote delen van het tegenwoordige Turkije bezet door Franse, Italiaanse, Engelse en Griekse troepen. Een bevrijdingsbeweging, met aan het hoofd generaal Mustafa Kemal (de latere Atatürk), dreef de Franse en vooral de Griekse troepen terug. Via onderhandelingen wisten de Turkse nationalisten daarna de erkenning van een onafhankelijk Turkije binnen de huidige grenzen (op een paar kleine wijzigingen na) af te dwingen. De Turken zijn daar zeer trots op. Als volkslied werd een mars ter herdenking van die strijd geschreven, de Mars van de Onafhankelijkheid.

724 gedichten werden ingezonden voor een wedstrijd die georganiseerd was om de best geschikte compositie te vinden voor de bevrijdingsmars. Het gedicht geschreven door Mehmet Akif Ersoy werd anoniem aangenomen door de Turkse Nationaal assemblee. 24 andere componisten schreven in voor een andere wedstrijd welke was uitgeschreven voor het selecteren van de muziek voor het nationaal volkslied. Verkozen werd de muziek van Ali Rifat Çagatay. De woorden van het volkslied werden de eerste acht jaar op die muziek gezongen. Daarna werd de muziek gewijzigd in een arrangement geschreven door Zeki Üngör, dirigent van het Turks Symfonisch Orkest.

De tekst is als volgt:

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Vrees niet! De rode vlag die wappert aan de horizon zal nimmer doven,
Immers, zij is de allerlaatste haard dat laait over mijn vaderland
Zij is de ster van mijn volk, dat zal schitteren
Zij is van mij, Zij behoort enkel mijn volk toe
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

 

Frons niet, ik smeek u, o teruggehouden sikkelmaan
Lach mijn heldhaftige ras toe! Waarom zulk een geweld, waarom zulke woede?
Anders zal ons bloed, vergoten in uw naam, u niet toekomen
Want de vrijheid is het absolute recht van mijn godvrezende volk
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

 

Ik was vrij vanaf het begin en zal het altijd zijn
Welke gek zal me in kettingen zetten? Het idee verbaast mij!
Ik ben als een brullende vloed; krachtig en onafhankelijk
Ik zal bergen verscheuren, ik zal de oneindigheid overtreffen, en dan nog zal ik uitstromen!
Garbın âfakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

 

Al omringt een stalen pantsermuur de westelijke horizont,
Ik heb een bastion in mijn hart vol van geloof!
Je bent machtig, vrees niet! Hoe kan het tandeloze monster,
dat je “beschaving” noemt zo’n groot geloof wurgen?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

 

Mijn vriend! Laat niet mijn geboorteland in de handen van gemene mensen!
Geef uw borst als pantser! Houd deze beschamende stormloop tegen!
Want snel zal de dag van de goddelijke belofte komen
Wie weet het? Misschien morgen? Misschien nog wel sneller!
Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

 

Zie niet de grond waar u op loopt als zuivere aarde,
Maar denk over de duizenden onder u die eronder liggen, zonder een begrafenis
U bent de edele zoon van een martelaar, behoud de traditie, kwets niet uw voorvader!
Zelfs wanneer u werelden wordt beloofd, geef dit paradijs van een geboorteland niet op
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuhedâ fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

 

Welke man zou niet willen sterven voor dit hemelse stuk land?
De martelaren zouden uitstorten als u de grond zou uitdrukken! Martelaren!
God mag al mijn geliefden en al mijn bezit nemen als hij wil
Maar laat hem mij niet van mijn enige echte geboorteland op deze wereld beroven
Ruhumun senden, ilâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mâbedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

 

De enige smeekbede van mijn ziel aan U, Ο God, is dit:
Laat geen vreemde hand de borst van mijn heiligdom bezoedelen
Laten deze gebedsoproepen, waarvan de belijdenissen de kern van het geloof zijn,
eeuwig over mijn vaderland weerklinken
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden nâ’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dan zal mijn grafsteen, als er een is, duizenden keren met zijn voorhoofd de aarde raken (zoals in salaat) in geestvervoering
O God, tranen van bloed stromen uit mij, uit iedere wond,
Mijn lijk zal van de aarde stromen als een geest,
En dan zal ik wellicht opstijgen en de hemel bereiken
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Dus beweeg en golf als de dagende hemel, o glorieuze halve maan,
Zodat elke laatste daling van ons bloed definitief waardig kan zijn!
Noch zult u, noch mijn natie zal ooit gedoofd worden!
Absolute vrijheid is het recht van mijn altijd vrije vlag;
Vrijheid is het absolute recht van mijn godvrezende natie!

 

De noten van het nationaal volkslied van Turkije

Verzoek: Wie stuurt ons de Nederlandse vertaling van het volkslied van Turkije? We willen het graag publiceren.