Wetgeving en rechtspraak

Thema’s > Wetgeving en rechtspraak

Op 1 januari 2002 trad een nieuw Turks Burgerlijk Wetboek in werking. Het vervangt het Burgerlijk Wetboek dat in opdracht van Kemal Atatürk in 1926 was ingevoerd en dat grotendeels gebaseerd was op het Zwitserse Zivilgesetzbuch van 1912. Het nieuw Turks Burgerlijk Wetboek is nu vertaald in de Nederlandse taal (Wet Nr 4721 van 22 november 2001, Resmi Gazete Nr 24607 van 8 december 2001, in werking getreden op 1 januari 2001). Gereed zijn de artikelen 1-201 en 282-363, te weten: inleiding, personenrecht (m.u.v rechtspersonenrecht), huwelijk, echtscheiding en verwantschap. In voorbereiding zijn de overige bepalingen van het familie- en erfrecht. De Nederlandse vertaling van de artikelen 1 t/m 201 en 282 t/m 363 van het Turks Burgerlijk Wetboek is te raadplegen via de website van de VU in Amsterdam.

Je kunt beter niet met de Turkse politie in aanraking komen. Je riskeert gevangenisstraf en zware boetes! Turkse gevangenissen kun je echt beter alleen van buiten bekijken!

In Turkije is het gebruik van de (politie)scanner absoluut verboden.

Turkije heeft een zeer strenge drugwetgeving die ook daadwerkelijk wordt toegepast. In Turkije is import, handel, bezit en gebruik van hard en soft drugs strafbaar.