Ani

Plaatsen > Ani

Op zo’n 45 kilometer ten oosten van Kars ligt de spookstad Ani, eens een metropool waar ruim honderdduizend mensen woonden.

In 1319 verwoestte een aardbeving de stad Ani. De gedeeltelijk ingestorte kerken zijn nog altijd indrukwekkend.

Het gezang van enkele leeuweriken is het enige dat de stilte op de vlakte doorbreekt. De spookstad eindigt bij een ravijn waar de rivier Arpacay de grens markeert met Armenië.